در سراسر پاکستان به مدت ۳ روز عزای عمومی اعلام شد

 در نتیجه حمله به شهر پیشاور پاکستان، ۱۲۶ تن کشته و بیش از ۱۲۰ تن مجروح شدند

حمله مسلحانه به اتوبوس مسافربری

اتوبوس مسافربری در حال سفر بین رقعا و دمشق در سوریه مورد حمله قرار گرفت.

پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل در فلسطین روی میز شورای امنیت

 پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل در فلسطین روی میز شورای امنیت

آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت شماری از روزنامه نگاران در ترکیه را محکوم کردند

 آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت شماری از روزنامه نگاران در ترکیه را محکوم کردند