شمار قربانیان رانش زمین در اندونزی به ۵۵ نفر افزایش یافت

 فعالیتهای مربوط به جستجو و نجات ۵۰ تن دیگر نیز همچنان ادامه دارد.

بازگشایی سفارت انگلیس در ایران

 مقامات انگلیس و ایران در تلاشند تا سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شود.