پرده کعبه روز عرفه تعویض می‌ شود

 پرده خانه خدا امسال نیز همچون سنت هر ساله هم‌‌زمان با روز عرفه(نهم ذی‌الحجه)، برابر با ۱۲ مهر تعویض می‌شود.

مقام سازمان ملل: غزه با خطر فاجعه انسانی روبه روست

 'پی یر کراهینپل' کمیسر آژانس امدادرسانی و اشتغال پناهجویان فلسطینی 'آنروا' وابسته به سازمان ملل در نیویورک، گفت: اگر از آنروا حمایت فوری به عمل نیاید فلسطینیان در غزه با خطر فاجعه انسانی روبه رو خواهند شد.

فروش دختران و زنان شوهردار در افغانستان

 فروش دختران و زنان شوهردار در افغانستان؛ یکی از صدها دروغی که رسانه‌های مفتضح نشر می‌کنند و ما با به اشتراک گذشن آن در صفحات اجتماعی، کمک شان می‌کنیم.