مجلس اعلای عراق از گور دسته‌ جمعی زائران ایرانی کشته شده توسط داعش می‌گوید

 مجلس اعلای عراق از گور دسته‌ جمعی زائران ایرانی کشته شده توسط داعش می‌گوید

تلاش پلیس برای دستگیری حامیان گروه داعش در کابل

 مقام های امنیتی درشهر کابل پایتخت افغانستان روز دوشنبه 20 اکتبر 2014 اعلام کردند که سربازان پلیس با استفاده از دوربین های امنیتی به دنبال دستگیری حامیان گروه داعش دراین شهر می باشند.

فرعون مصر هیچ شباهتی به مجسمه اش نداشته است

 تصاویر دیجیتالی بازسازی شده از شاه توتان خامون، فرعون معروف مصر، نشان می دهد که او دندانهای خرگوشی و باسنی بزرگ داشته و شل می زده است.

کشیش کاتولیک پس از ۱۷ ماه کما اسلام آورد

  کشیش کاتولیک پس از ۱۷ ماه کما اسلام آورد ادواردو ماریا گومیز کشیش کاتولیک اسپانیایی تبار پس از ۱۷ ماه کما به هوش آمد و اسلامش را اعلام کرد