دستگیری مجدد شیخ ملاکریکار توسط پلیس نروژ

 در حالی که تنها چند هفته از آزادی داعی اسلامی کرد، شیخ نجم الدین فرج احمد مشهور به ملا کریکار از زندان نروژ می گذرد، منابع خبری از صدور حکمی تازه از سوی دادگاه اسلو مبنی بر 4 هفته زندان برای انجام تحقیقات در خصوص ایشان خبر دادند.