گشایش مسجد مولانا در تورنتو

در تونتو علاوه بر مسجد مولانا، 4 مسجد دیگر متعلق به ترکها وجود دارد.

ممنوعیت روزه داری برای مسلمانان ترکستان شرقی

 ممنوعیت روزه داری برای مسلمانان ترکستان شرقی

تخریب منازل و محصولات مسلمانان میانمار در اثر باران

 تخریب منازل و محصولات مسلمانان میانمار در اثر باران

ادامه پیشروی های مجاهدان در جنوب

 ادامه پیشروی های مجاهدان در جنوب